[Nauha 2018] Karbala Haq Hai Batatay Jao | Syed Ali Deep Rizvi | Muharram 1440/2018 - Urdu